W ramach Punktu będziesz mógł skorzystać z następujących form wsparcia:

 
Indywidualny Plan Działania

Zostanie opracowany podczas spotkania z doradcą zawodowym, żebyśmy mogli trafnie zdiagnozować Twoje potrzeby i oczekiwania zarówno wobec projektu, jak i całego rynku pracy. Pozwoli on nam na określenie możliwych formy wsparcia, wypracowanie ścieżki doradczej, tak aby maksymalnie pomóc Ci w podjęciu zatrudnienia bądź przyczynić się do uprawdopodobnienia możliwości podjęcia zatrudnienia lub kształcenia albo zmiany pracy.

 

 
Doradztwo zawodowe

W ramach poradnictwa zawodowego weźmiesz udział w indywidualnej poradzie realizowanej przez doradcę zawodowego.

W zależności od potrzeb planujemy jedno lub dwa spotkania indywidualne z doradcą, gdybyś jednak potrzebował ich więcej – możesz zgłosić do nas taką potrzebę w trakcie trwania projektu.

W ramach doradztwa możesz też skorzystać z możliwości odbycia treningu kompetencji miękkich, np. z budowania własnego wizerunku, budowania pewności siebie, komunikacji interpersonalnej itp. Będziesz miał okazję zrozumieć i doświadczyć znaczenia świadomego planowania swojej własnej przyszłości!

 

 
Wsparcie opiekuna branżowego

 W ramach projektu istnieje możliwość objęcia Cię wsparciem opiekuna branżowego w zakresie pośrednictwa pracy.

Współpraca z opiekunem będzie miała na celu pomoc w ustaleniu konkretnych i realnych działań, które podejmiesz.

Zadaniem opiekuna będzie również nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w określonej branży, tak aby udało się pozyskać odpowiednie dla Ciebie miejsce pracy, co doprowadzi do podjęcia zatrudnienia.

 

 
Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne? Dla nas to żaden problem!

W ramach naszego projektu będziesz mógł porozmawiać z psychologiem, który z pewnością udzieli odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, pomoże znaleźć sposoby na rozwiązanie problemów, a także udzieli Ci niezbędnego wsparcia w kontekście rynku pracy.

W celu uzyskania dodatkowej porady i pomocy będziesz mógł zgłosić się także bezpośrednio do poradni zdrowia psychicznego – takie spotkanie zostanie sfinansowane w ramach „bonu na start”.

Wsparcie realizowane przez pracownika Partnera - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krasnymstawie.

 

 
Wsparcie brokera edukacyjnego

Indywidualne spotkania prowadzone przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy, zajmującego się na co dzień szkoleniami dla osób bezrobotnych, będą miały na celu określenie Twoich potrzeb w zakresie kształcenia i praktycznej możliwości ich realizacji.

Zadaniem brokera będzie dobranie odpowiedniego kierunku, rodzaju i poziomu szkolenia, kursu oraz ustalenie Twojej indywidualnej ścieżki edukacyjnej, biorąc przy tym pod uwagę aktualne potrzeby rynku. Równocześnie broker będzie uwzględniał Twoje kwalifikacje oraz indywidualne możliwości psychologiczne.

W przypadku osób niepełnosprawnych broker edukacyjny sprawdzi dostępność obiektu, w którym organizowane są kursy.

 

 
Wsparcie doradcy w zakresie pomocy społecznej

Potrzebujesz doradztwa w zakresie korzystania z możliwych form pomocy społecznej? W ramach naszego projektu będziemy udzielać również tego typu wsparcia dla wszystkich osób, które będą potrzebować stałej lub jednorazowej pomocy.

Wsparcie realizowane przez pracownika Partnera - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

 

 
Wsparcie doradcy mieszkaniowego

Jesteś zainteresowany/a uzyskaniem dopłaty do zakupu pierwszego mieszkania?

Celem oferowanego przez nas wsparcia będzie udzielanie szczegółowych informacji nt. dopłat mieszkaniowych w zakresie możliwości korzystania z kredytów mieszkaniowych dla osób młodych, a także sposobów finansowania wkładu własnego przy zakupie mieszkania/działki, domu oraz możliwości oszczędzania na zakup własnej nieruchomości w przyszłości, aby zniwelować barierę mieszkaniową.

Wsparcie realizowane przez pracownika Partnera – Bank Spółdzielczy w Izbicy.

 

 
Doradztwo prawne

Potrzebujesz doradztwa w zakresie prawa pracy? Masz pytania dotyczące prawa gospodarczego?

W naszym Punkcie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię wątpliwości obejmujące powyższe zagadnienia. Oferujemy indywidualne doradztwo w zakresach m.in. prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, administracyjnego itp.

Wsparcie realizowane przez Partnera - Kancelarię Radcy Prawnego Igora Stasiuka.

 

 
Wsparcie w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

Nasz projekt przewiduje również wsparcie z zakresu dietetyki i właściwego odżywiania się. Jeśli interesują Cię te zagadnienia i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat prawidłowego odżywiania, zmiany nawyków żywieniowych oraz poprawy stanu zdrowia, to  nasz doradca poprzez spotkania indywidualne, ale także warsztaty grupowe pomoże Ci we wszystkich tych kwestiach.

Wsparcie będzie obejmowało pomoc wszystkim osobom, które potrzebują porady dietetyka w codziennym życiu: zarówno osobom zdrowym, które chcą sprawdzić czy ich sposób żywienia jest właściwy, jak i chorym, dla których dieta powinna być elementem skutecznego leczenia, szczególnie w przypadku jednocześnie występujących wielu schorzeń.

Wsparcie realizowane przez Partnera – firmę (OD)ŻYW SIĘ ŚWIADOMIE! PATRYCJA ŁUSIAK.

 

 
Wsparcie w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego

A może wybierzesz warsztaty grupowe dotyczące takich zagadnień jak: gospodarowanie budżetem domowym, sposoby oszczędzania, racjonalne wykorzystanie zasobów, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych itp.?

W ramach realizacji projektu planujemy aż 10 edycji warsztatów w wymiarze 6 godz. lekcyjnych po min. 5 osób/grupę!

Wsparcie realizowane przez pracownika Partnera – Bank Spółdzielczy w Izbicy.

 

 
Staże zawodowe

Staże zawodowe, które mają w założeniu koncepcję „work-life balance”? Tak, to jest możliwe!  

Dla 20 uczestników projektu przewidujemy organizację 3 miesięcznych staży w wymiarze min. 35 godz. tygodniowo - za zgodą pracodawcy praca może być świadczona w godzinach innych niż standardowe godziny pracy, np. od 9:00 do 15:00, a w kolejnym dniu dłużej lub godziny będą odpracowane w soboty.

Dzięki takiemu rozwiązaniu z łatwością będziesz w stanie pogodzić swoje życie prywatne z zawodowym – obowiązki rodzicielskie, dyspozycyjność dziadków, komunikacja publiczna albo godziny pracy różnych instytucji nie będą stanowiły żadnego problemu!

Dla uczestników przewidziane jest stypendium stażowe (zbliżone do minimalnego wynagrodzenia – 3200 zł brutto miesięcznie!) oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji stażu.

 

 
Tester zawodu

Przetestowanie zawodu, który jest dla Ciebie interesujący i który chciałbyś/chciałabyś wykonywać w przyszłości? 

W ramach oferowanego przez nas wsparcia przewidujemy finansowanie tego typu testów dla aż 30 uczestników projektu!

Przez 5 dni (min. 25 godzin) każdy Uczestnik będzie miał możliwość obserwowania wybranego przez siebie zawodu, który chciałby w przyszłości wykonywać w naturalnych warunkach pracy.

Dzięki tej formie pomocy możesz uzyskać wiedzę o danej profesji, zweryfikować swoje predyspozycje do wykonywania danego zawodu oraz sprawdzić czy Twoje wyobrażenia o pracy w tym zawodzie pokrywają się z rzeczywistością.

W ramach uczestnictwa w tej formie wsparcia przewidujemy po 1000 zł dla pracownika i pracodawcy!

Obu stronom daje to praktyczne możliwości „testowania się”:

Pracownik-tester może w praktyce sprawdzić się w pracy na danym stanowisku (np. kelnera, kucharza, barbera, kosmetyczki, montera itp.), natomiast pracodawca ma możliwość przetestowania danej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy, która chciałaby podjąć pracę w takiej branży, ale nie wie, czy się sprawdzi.

 

 
Szkolenia zawodowe

A może jednak rozważasz podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych?

Nasz projekt przewiduje finansowanie indywidualnych szkoleń zawodowych o tematyce wynikającej z diagnozy potrzeb dla 20 uczestników.

Za czas udziału w szkoleniu przewidziane jest stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia,
w ramach projektu finansowany będzie także koszt niezbędnych egzaminów po szkoleniu (np. uprawnienia spawacza, operatora sprzętu, a także egzamin czeladniczy czy mistrzowski w danym zawodzie, egzamin na prawo jazdy itp.).

 

 
Bon na start

Jeśli w poszukiwaniu pracy ograniczają Cię bariery które są ściśle uzależnione od finansów – nasz projekt przewiduje skorzystanie z tzw. „bonu na start”!

Sfinansowanie opieki nad dzieckiem? Zakup sprzętu potrzebnego do pracy? A może udział w profesjonalnej terapii?

Po przeprowadzonej diagnozie i zweryfikowaniu Twoich potrzeb istnieje możliwość przyznania bonu, który będzie miał za zadanie zniwelować bariery uniemożliwiające lub utrudniające podjęcie przez Ciebie pracy.

Zgodnie z założeniami projektu przewiduje się wypłatę bonu do 5 000 zł dla min. 50 uczestników (do wyczerpania środków)!

 

 
Premia dla pracodawcy

Za zatrudnienie pracownika na okres 3 miesięcy na umowę o pracę po stażu/szkoleniu/teście zawodu/samodzielnym znalezieniu pracy przez Uczestnika projektu, pracodawca otrzyma po 2500 zł przez 3 miesięczny okres zatrudnienia pracownika. Zakłada się, że refundacją kosztów zatrudnienia pracownika, objętych będzie minimum 70 pracodawców, którzy po stażu/szkoleniu/teście zawodu, ale też samodzielnym znalezieniu pracy przez Uczestnika projektu, zatrudnią pracownika.

Projekt realizowany we współpracy z: