Celem naszego projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom młodym (tj. w wieku od 18 do 29 lat), z terenu powiatu krasnostawskiego, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Nasz Punkt to miejsce stworzone z myślą o Was, osobach młodych, przyjazne i otwarte na Wasze potrzeby i wskazówki. Macie możliwość skorzystać w nim ze stanowiska komputerowego, z dostępem do szybkiego Internetu (również wi-fi, jeśli chcielibyście użyć własnego sprzętu) - ułatwi to proces poszukiwania pracy. Jest to także miejsce w którym możecie posiedzieć, porozmawiać i zasięgnąć porad oferowanych przez naszych doradców, w zakresie różnych dziedzin.

Wstępne informacje o działaniach prowadzonych w naszym Punkcie mogą uzyskać wszystkie osoby zainteresowane wsparciem – w tym bierne zawodowo, niezarejestrowane w rejestrze osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ale także wszystkie inne osoby (mające w rodzinie osoby młode), które mogłyby przekazać informację o istnieniu naszego Punktu oraz o oferowanych przez nas formach pomocy.

Jednak aby móc skorzystać z konkretnych form pomocy w ramach projektu konieczna będzie formalna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy!

Wsparcie w projekcie otrzyma każda osoba w wieku od 18 do 29 lat, która zgłosi się do naszego Punktu. Po opracowaniu IPD i zdiagnozowaniu potrzeb można będzie skorzystać z poradnictwa zawodowego, doradztwa z zakresu możliwych form pomocy społecznej, wsparcia psychologicznego, doradztwa ze strony brokera edukacyjnego, doradztwa za zakresu zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej, doradztwa z zakresu możliwości mieszkaniowych, doradztwa prawnego oraz doradztwa ekonomiczno-finansowego – w zależności od oczekiwań.

Kompleksowym wsparciem planujemy objąć 100 osób, z czego zakładamy, że:

  • 20 osób zostanie skierowanych na staże zawodowe,
  • 20 osób zostanie skierowanych na szkolenia zawodowe,
  • 30 osób zostanie skierowanych na test zawodu,
  • 50 osób otrzyma "bon na start"
  • 70 osób zostanie objętych wsparciem w zależności od potrzeb (1 lub kilka form doradztwa i/lub „bon na start”), a jeżeli znajdą zatrudnienie w okresie trwania projektu – możliwe będzie objęcie ich premią dla pracodawcy.

Grupa docelowa, która została zaplanowana w ramach realizacji naszego projektu pozwoli na zachowanie indywidualnego podejścia i dostosowanie odpowiedniego wsparcia do potrzeb zgłaszanych przez Uczestnika.

Projekt realizowany we współpracy z: